Satın Almadan Önce hentbol kuponu nasil olusturulur Things To Know

Masalara, omuzlara garpa garpa surukleniyor kadincagiz. Kendine agik bir defa temin etmek igin arkalardan dolanirken i§itiyorum:

Yeni dindarin duasi. Miy miy miy miy... Son sanarak bir §ey yasak ki Tezelcigim! Kadim Bizans’fecir yeni Küçük asya’evet dogru yolalan bir gece otobusunun iginde, bir zamanlar onca guvendigin, ayakta dursun sanarak onca sirt verdigin oz karde§inin senin igin ne cinayet planlari kurdugunu buseydin, son niteleyerek bir §eyin olup olmadigini anlardin.

Yirmi ug ya§ima gelmi§tim bile, kendimi bildim bileli aglamayi tanimami§tim. Her aglanasi vaziyet salt benim ofkemi biler, aglama duygularimi anlayışsız iterdi. O rahat§am ne oldu bana? Kim ne yapti, nasil başüstüne da Ali Marifetli ile benim kontrol istemedigim bir uzakligi, bu soguklugu koyuverdi?

Asansorun onundeki tören düzeni sirasi da, bakiyorum, gagrililarca itile itile dugun salonunun igine değinme surulmu§. Tam Tezel’in:

Ke§ke ben bile henüz gaddar, doğrusu elan parali olabilsem. Ondan sonrasında da yeterince olanak giksa onume. Diyelim Aysel. O bir kotu hastaliga yakalansa, bu yeryuzunde onu kurtarabilecek tenha canli yaratik da ben kalmi§ olsam ve ustune §eltoks sikarak i§ini tamam etsem!

Leşker yonetime yabancı koydugunda evli degildik, amma kari kocaydik. O siralar babasinin bo§ olan bir dairesine bir dü e§ya ta§itti. Yalniz beni degil, dü arkada§imi elan ug kamer sakladi orda. Remzi Tarakgi’nin mulkunu bakmak kimsenin aklina gelemezdi.

Ki bu Yildiz pekâlâ? Ya da o ajan ki, beni kendi gozumde dü sefer onemli kilan? §u kantine girip gikanlardan, §u masalarda be§i onu birarada oturanlardan hangisi?

Bilse, daha da ileri giderdi Tezel: Bir ogrencinle bir kezcik yativerdin niteleyerek kendin bile (ahlakgilarimiz dü yil fakat di§lerini sikabildiler) universitedeki kursunden kovulmazdm ustelik.

Tezel yeni baştan yorulmayi goze almayacak. Oyle gorunuyor. Kuguk, bozgun bir gulu§ di§inda, oyle. Boylece, co§ku ve uz niyetle akil ve dengenin bozguna ugradigi ayni noktada bulu§mu§ oluyoruz i§te. Co§ku ve akil, mantik ve çok niyet higbir dakika ayni yerde, hele bir bozgun noktasinda ‘asla’ bulu§amaz diyebilecek robotlar ise hala var bu yeryuzunde. Ustelik bu gunlerde hig olmadigi denli gok var. Tezel’le burda bulu§tuk i§te!

“Bizim parlamenter Remzi beyin kizidir Yildiz,” diyerek get url en nihayetinde geng kadini benimle tani§tirmayi akil ediyor.

§u an’da bunu Yildiz’a sizin onunuzde soyluyormu§um kabil igime bir utang yayiliyor. Hâlbuki, boyle bir utanci duymamam gerekir hocam. Ayni §eyleri sizin yuzunuze bile soyleyebilirdim. Qunku siz de o mahdut sokaklardan, sarp yoku§lardan, lagimlarini di§ari akitan gati altlarindan uzaksiniz.

Ali§ilmi§ soguklugumun bir sifir alti derecesini barindirmayan sicak iki ‘bittabi’. O ‘elbet’ye, Tuncer’in omzuna usulca konmu§ anlayi§li, sevecen elimi bile ilaveten...

Soluk matlup bir nokta olsa. Bir ayazlık. Bir pencere onu. Oyle bir arsa namevcut. Salt Ay§en’in gunler onceki: “Size hayranim Omer abi, amma goktandir hayranliktan ote bir §ey duyuyorum size kar§i,” diyen titrek sesi. O sese ko§mamak igin Tezel’in yanma kagmak isterim bahis bul i§te.

almalarim du§unmeme vaktim mi kaldi, halim mi başüstüne a Ayten? Sana davulun sesi alarga ho§ geliyor doğal. Bir bakima ne düzgün ettin, ne eksiksiz ettiniz bile oralara yerle§ip oturdunuz. Baksana, buralarda karde§ karde§e yar degil artik. Baksana, oz oglumun biri, oz oglumun otekini vurmayi de du§unuyor. Hay keskim biz de gitseydik o zamanlar! Remzi abim bir kuru§guk yardim etmedigi siralarda, ug kuru§luk yuzba§i maa§iyla ordan oraya suruklenip durdugumuz gunler, bunun kocasi Cemil kag yolculuk yazmi§ti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Satın Almadan Önce hentbol kuponu nasil olusturulur Things To Know”

Leave a Reply

Gravatar